Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Podstawowa nr 3 im.100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie - Zdroju jest  jednostką organizacyjną Gminy Kudowa - Zdrój. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kudowa - Zdrój.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Szkoła jest szkoła publiczną umiejscowioną przy ul. Kościuszki 587, 57-350 Kudowa – Zdrój.

Działka nr 280 obręb Czermna. Powierzchnia terenu z zabudową 1822 m2, powierzchnia zabudowy 531 m2.  Kubatura budynku 4245, 5 m3, kondygnacje nadziemne 3, podziemne 1/6.

Liczba nauczycieli: 21

Liczba pracowników administracji i obsługi: 3

Liczba uczniów: 87

ORGANIZACJA:

Organami szkoły są:

Dyrektor szkoły,

Rada Pedagogiczna,

Rada Rodziców,

RADA PEDAGOGICZNA

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:

nauczyciele,

pedagog szkolny,

psycholog,

bibliotekarz,

wychowawcy świetlicy szkolnej.

Pracownicy niepedagogiczni:

sekretarz szkoły,

pracownik do prac lekkich,

konserwator.

Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz Statut Szkoły.

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości               w Kudowie - Zdroju, działa na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz Regulaminu Rady Rodziców.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju
Data utworzenia:2019-12-19
Data publikacji:2019-12-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:758