Nabór do pierwszej klasy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 14/2019/2020

z dnia 07.02.2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości

w Kudowie – Zdroju

 

 

w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok 2020/2021 dla klas pierwszych szkół podstawowych, oraz ustalenia Komisji rekrutacyjnej, na podstawie:

-Ustawy z 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

-Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610),

-Zarządzenia nr 0050.13.2020 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju

zarządzam, co następuje:

§1

 

Wprowadza się harmonogram rekrutacji uczniów do oddziałów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 3 im.100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie - Zdroju, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Ustala się  Komisję rekrutacyjną w składzie:

 

Agnieszka Myszczyszyn – przewodnicząca

Magdalena Łukasik – członek

Kamila Muc - Buczyńska- członek

§3

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły mogą pobrać rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.02.2020 r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarz. Nr 14/2019/2020

Dyrektora SP nr 3 w Kudowie – Zdroju

z dnia 07.02.2020 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

do 08.06. 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 31.03.2020 r.

do 18.06.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2020 r.

22.06.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 06.04.2020 r.

do 27.06.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych

09.04.2020 r.

28.06.2020 r.

 

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju
Data utworzenia:2020-02-12
Data publikacji:2020-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:735